मेवा डेभलपर्स लिमिटेडको दोश्रो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना-प्रथम पटक प्रकाशित