मेवा डेभलपर्स लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सूचना